Jiangmen Luck Tissue Mfy. Ltd
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Jiangmen Luck Tissue Mfy. Ltd
Guangdong, China

Main Categories

Facial tissue
Toilet Tissue
Kitchen Paper Towel
Paper Hand Towels
0,235 US$ - 0,50 US$/Đơn vị
50000.0 Đơn vị(Min. Order)
0,24 US$/Đơn vị
50000 Đơn vị(Min. Order)
0,22 US$/Đơn vị
60000 Đơn vị(Min. Order)
0,20 US$ - 0,50 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
6,66 US$ - 6,84 US$/Hộp các tông
3920400 Hộp các tông(Min. Order)
0,20 US$ - 0,40 US$/Hộp
50000.0 Hộp(Min. Order)
0,16 US$ - 0,30 US$/Cái
50000.0 Cái(Min. Order)
0,23 US$ - 0,40 US$/Cuộn
1.0 Cuộn(Min. Order)
0,23 US$/Đơn vị
100000 Đơn vị(Min. Order)
0,23 US$ - 0,40 US$/Cuộn
100000.0 Cuộn(Min. Order)
0,23 US$/Đơn vị
100000 Đơn vị(Min. Order)
0,35 US$/Container Bốn mươi-Foot
50000 Container Bốn mươi-Foot(Min. Order)
11.000,00 US$ - 12.000,00 US$/Container Bốn mươi-Foot
8000 Container Bốn mươi-Foot(Min. Order)
0,33 US$/Đơn vị
50000 Đơn vị(Min. Order)
0,20 US$ - 0,40 US$/Cái
8.0 Cái(Min. Order)
12,00 US$ - 18,00 US$/Hộp các tông
500.0 Hộp các tông(Min. Order)
0,20 US$ - 0,50 US$/Đơn vị
30000.0 Đơn vị(Min. Order)
0,35 US$/Đơn vị
50000 Đơn vị(Min. Order)
0,34 US$/Đơn vị
50000 Đơn vị(Min. Order)
12,00 US$ - 15,00 US$/Đơn vị
1200.0 Đơn vị(Min. Order)
0,36 US$/Đơn vị
50000 Đơn vị(Min. Order)
0,25 US$ - 0,60 US$/Cuộn
2.0 Cuộn(Min. Order)
0,32 US$/Đơn vị
50000 Đơn vị(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.